ASTROLOGIE, wegwijzer naar inzicht

Wat de mens met zijn leven aanvangt, staat niet in de horoscoop en is ook niet te voorspellen. De constellatie van hemellichamen op een gegeven tijdstip is een symbolische reflectie van de basisstructuur van een individu geboren op datzelfde moment. Onze basisstructuur is neutraal net zoals onze horoscoopkaart. We hebben een vrije wil om onze talenten te ontplooien.

Astrologie is Filosofie

Een perfecte aanzet voor een open en brede levenshouding. De mens is energiedynamiek en maakt deel uit van een universeel energiepatroon. Mensen interageren voortdurend met alles en iedereen. Niemand wordt geboren als een onbeschreven blad maar met een basisstructuur, een valies vol talenten. Iedereen ontwikkelt willens nillens zijn talentenpakket door zich te spiegelen aan anderen en aan het andere. Elk heeft het doel om een evenwichtige en gelukkige persoonlijkheid te worden.

Astrologie is totaalwetenschap.

Sterren en planeten veroorzaken net zo min gebeurtenissen als een klok tijd veroorzaakt. Astrologie is geen geloof maar totaalwetenschap. Astrologie is tegelijk filosofie, psychologie, natuurkunde, wiskunde, astronomie, sociologie, geneeskunde én levenskunst. Inzicht verwerven is het doel. We hebben een vrije wil om onze talenten te ontplooien. Niets is zo lastig als zicht krijgen op onszelf. Er zijn vele nepmethodes en drogredenen. De weg van de minste weerstand breekt ons vroeg of laat zuur op. Er is maar één manier om heelheid te bereiken: bewuste zelfkennis en verantwoordelijkheid nastreven.

Horoscopie is techniek

Een schitterende methode om onszelf en anderen te leren kennen. Technisch stelt de horoscoop de positie voor van hemellichamen en astronomische punten, geprojecteerd tegen de tropische zodiak en gemeten vanuit een plaats op aarde, op een specifieke datum en uur. De datum positioneert de aarde om haar baan rond de zon. Het uur bepaalt de draaiingsas van de aarde. De plaats definieert de hoek op de wereldbol. De geprojecteerde baan van de aarde opgedeeld in 12 gelijke tekens - de tropische dierenriem - dient als referentiekader.

Horoscopie is geen raadselspelletje maar een diagnostisch werktuig

Horoscopen reveleren onderliggende motieven, drijfveren en innerlijke dialogen. Ze reflecteren ontelbare psychische dynamieken, tal van interpersoonlijke relaties, legio gebeurtenissen en vitale sleutelperiodes. Mensen gedragen zich vaak voorspelbaar, helaas.

Voorspellen = Quatsch. Ratio + Spirit = Inzicht

Onze geboortekaart spiegelt ons uniek en persoonlijk potentieel. De radix symboliseert de basisstructuur door middel van archetypes, astrologische principes die in de horoscoop prominent in het oog springen. Bekijken we de horoscoop van een persoon dan houden we rekening met de vrije wil, de sekse, de leeftijdsgroep en het maatschappelijke tijdsbeeld. Astrologisch analyseren we iemands basisstructuur door eerst en vooral die principes te duiden die in de horoscoop nadrukkelijk vertegenwoordigd zijn, zonder de overige principes uit het oog te verliezen.

Aries, Taurus, … Pisces zijn archetypes, geen mensen

Niemand is alleen maar Ram, dé Steenbokmens bestaat niet. Astrologen gebruiken de archetypische principes om het talentenpakket te duiden. Ze reflecteren basiskrachten. Elk draagt ze in zich. Het is dwaas om een horoscoop als goed of slecht te bestempelen. Iemand karakteriseren op basis van één enkel principe is ronduit simplistisch. Stereotype beschrijvingen zijn enkel bedoeld om een archetype toe te lichten. Mijn devies is: hoe extremer, hoe bevattelijker. Enige overdrijving, humor of cynisme moet kunnen, vind ik.

Onze psyche bevat alle 12 archetypes :
Ieder mens manifesteert zich, zij het niet altijd even assertief Aries. Eigenwaarde is essentieel: de ene parfumeert zich, de andere bouwt zich groot Taurus. Elk leert en communiceert, zelfs al blijft het beperkt tot zappen en chatGemini. We verlangen naar nestwarmte en koestering, al huilen er velen om het gemis Cancer. Zelfs de grijze muizen onder ons beschikken over een Ego Leo. We hebben allemaal een oog voor perfectie en een ander om kritiek te geven Virgo. Harmonisch leven mét partner, ja! Grenzen stellen is een ander paar mouwen Libra. Wie smacht er niet naar fusie met een zielsgenoot? Stoppers zijn introvertie en triviale seks Scorpio. In elk schuilt een filosoof; het grote verschil zit in de zin die we aan het leven geven Sagittarius. Samen zijn wij de maatschappij; die valt of staat met onze graad van verantwoordelijkheid Capricornus. Respect moet je verdienen, elke dag en het begint bij zelfrespectAquarius. We dromen van een hemelszoet leven, al slikken er vele massa’s pulp voor Pisces.

Onze basisstructuur is een combinatie van principes. Zo kan een persoon een combinatie zijn van een prominente manifestatiedrang (Aries), sterke communicatieve behoeftes (Gemini ) en een trek naar perfectie (Virgo). Dit betekent dat deze persoon zichzelf voornamelijk ontwikkelt door middel van het breed palet aan mogelijkheden, uitdagingen en leerprocessen die de principes Aries, Gemini en Virgo vertegenwoordigen. Dit betekent niet dat de overige principes van geen tel zouden zijn.

Elk principe openbaart zich duizendvoudig én meer. Kennen we de aard en werking van de archetypische principes afzonderlijk, dan stelt dit ons in staat om deze in eender welke vorm, persoon, object of situatie te detecteren. Elk principe kan op onnoemelijk veel verschillende wijzen opduiken en bevat een gigantische waaier aan gestalten en mogelijkheden. Ieder principe omvat een basisaard met fundamentele eigenschappen.

Het groot woordenboek van basisprincipes

Astrologie en Horoscopie. Astrologie leert ons de fundamentele eigenschappen van elk principe overal te herkennen, ongeacht de aangenomen vorm, situatie, gedrag of uitingswijze. Horoscopie leert ons om combinaties ervan te begrijpen en accuraat iemands basisstructuur te duiden. Kennis van principes stelt ons in staat om verantwoordelijk en positief onze talenten en mogelijkheden tot ontplooiing te brengen. Nog belangrijker, we kunnen erdoor als mens bewuster omgaan met onszelf en onze omgeving.

Het leven is een rijke bibliotheek. Het groot woordenboek van basisprincipes ligt voortdurend open in de rijke bibliotheek van onze relaties, omgeving en onze levenssituaties. We zien, voelen en ervaren niets meer of minder dan een uitvergrote spiegel van onze eigen gedragswereld. Het zou verstandig zijn om ze te leren te interpreteren en dankbaar te benutten. We belanden nooit zomaar in een situatie, we praten nooit zomaar met iemand, we hebben nooit zomaar een relatie, we bevinden ons nooit zomaar in een omgeving. Toeval bestaat niet...

Eline Rootsaert.
School Voor Astrologie ©1989.


Op September 27, 2009